O tradičnej rodine, gay pride, manželstve, partnerstvách a adopcii

Autor: Stanislav Fořt | 8.6.2012 o 17:30 | (upravené 9.6.2012 o 0:13) Karma článku: 11,33 | Prečítané:  2207x

Tento blog venujem sobotňajšej bratislavskej gay pride, ktorú chápem ako naplnenie ústavného práva občanov sa zhromaždovať. V tomto prípade najmä za účelom komunikácie s verejnosťou s cieľom upozorniť na to, že tu medzi nami žijú občania II. kategórie, ktorých práva sú pod štandardom, ktoré požívajú v drvivej väčšine starých členských štátov EÚ a v niektorých susedných krajinách vrátane bývalej západnej časti Československa.

Téza 1:
Civilné manželstvo a rodičovstvo sú dva na sebe nezávislé právne inštitúty.

Pri uzatváraní civilného manželstva nie je neplodnosť manželov prekážkou k uzatvoreniu manželstva. Civilné manželstvo tak môžu bez problémov uzatvárať aj 60-roční snúbenci. Rovnako tak ho môže s osobou opačného pohlavia uzatvoriť homosexuál.

Civilné manželstvo sa neuzatvára so žiadnymi odkladacími ani rozväzovacími podmienkami, ktoré by sa viazali na rodičovstvo. Čiže civilné manželstvo sa neuzatvára s tým, že všetky práva z neho snúbenci nadobúdajú až po splodení dieťaťa; ani sa neuzatvára s tým, že ak do určitej doby po uzatvorení manželstva dieťa nesplodia, sa manželstvo zruší alebo obmedzí rozsah práv.

Rodičia majú rovnaké práva a povinnosti súvisiace s rodičovstvom bez ohľadu na to, či sa jedná o rodiča manžela, alebo rodiča, ktorý nie je vo zväzku civilného manželstva. Rovnako tak deti majú na rozdiel od minulosti rovnaké práva, či sú manželské alebo nemanželské.

Téza 2:
Civilné manželstvo a sviatostné manželstvo majú podstatne rôzny právny obsah.

Pri sviatostnom manželstve sa uplatňuje zásada nerozlučnosti (nedá sa rozviesť); človek, ktorý sa už raz rozviedol už sviatostné manželstvo uzavrieť nemôže, ...  a ďalej je manželskou prekážkou aj impotencia a súčasťou uzatvárania manželstva je aj prísľub, že sa o splodenie potomkov budú snažiť, z čoho vyplývajú aj súvisiace vnútorné cirkevné normy (viažuce členov cirkvi) že napríklad nebudú používať antikoncepciu resp, že pohlavný styk slúži najmä na splodenie dieťaťa a je vyhradený len pre manželské spolužitie. Z uvedeného vyplýva že pri sviatostnom manželstve na rozdiel od civilného manželstva je toto jednoznačne úzko spaté s rodičovstvom, bez neho je jalové či nenaplnené - neplnohodnotné. Zdá sa, že časť populácie tieto pravidlá a optiku prenáša aj do svojho nazerania na civilné manželstvo.


Téza 3:
Civilné manželstvo a rodičovstvo prinášajú každé samostatne a každé z
iných dôvodov okrem individuálneho dobra aj spoločenské dobro a preto požívajú podporu spoločnosti a právnu ochranu.

Spoločenské dobro rodičovstva spočíva vo výchove ďalšej generácie.Nerodičia bez ohľadu na sexuálnu orientáciu sú pri napĺňaní tohto spoločenekého dobra solidárni s rodičmi tým, že im financujú materskú, príspevok pri narodení dieťaťa, detské prídavky, či náklady na vzdelávanie alebo zdravotnú starostlivosť ich detí.

Spoločenské dobro manželstva spočíva vo vzájomnej pomoci snúbencov a ich rodín spojenej s prijatím vzájomnej vyživovacej povinnosti, ktorú nie je možné vylúčiť, ciže bez prijatia vzájomnej vyživovacej povinnosti nie je možné manželstvo uzatvoriť. Tým sa odlišuje od vzťahov druh-družka (druh-druh, družka-družka).

Manželstvo a rodičovstvo sa môžu aj nemusia vzájomne kumulovať.


Téza 4:
Manželstvo či registrované partnerstvo nie sú len práva ale aj povinnosti.

Prijatie vzájomnej vyživovacej povinnosti sa okrem iného prejavuje aj v tom, že v prípade sociálnej odkázanosti jedného zo snúbencov sa o neho/ju postará nie štát (ako by to bolo, ak by bol single) ale manželský partner.
Viac o registrovanom partnerstve môžete násť vo viac ako hodinovej verejnej diskusii z ktorej video nájdete tu:
http://fort.blog.sme.sk/c/284560/Verejna-video-diskusia-o-registrovanom-partnerstve-s-poslancom-NRSR.html

Téza 5:
Základom obsahu registrovaného partnerstva je to, že medzi životnými
partnermi jeho uzatvorením vzniká blízky príbuzenský vzťah so všetkými právnymi následkami v najrôznejších oblastiach života a vzájomná vyživovacia povinnosť.

Príbuzenský vzťah vzniká aj medzi rodinnými príslušníkmi životných partnerov navzájom (švagrovci, svatovci, synovci, netere, bratranci, sesternice ...)


Téza 6:
Registrované partnerstvo neohrozuje tradičnú rodinu ale ju dopĺňa a
zvyšuje jej stabilitu. Gay pride neohrozuje tradičnú rodinu ani nie je pochodom proti nej. Otázka nestojí tak, ako sa ju niektorí snažia sugestívne navodiť, že či tradičná rodina alebo registrované partnerstvo. Je možné oboje, popri sebe, bez konfliktu. 

Ľudia homosexuálnej orientácie sa v zásade rodia a sú vychovávaní obdobne ako heterosexuali v tradičnej rodine muža a ženy, ktorí sú často aj v manželskom zväzku. Stáva sa, že ak z niektorej tradičnej rodiny vzíde ako potomok homosexuál, pri nedostatku osvety, neznalosti, alebo vplyvom zabehnutých stereotypov, či z náboženských dôvodov dochádza k oslabeniu vzťahu medzi mužom a ženou (rodičmi potomka, manželmi) z dôvodu vzájomného obviňovania typu: "to je tou tvojou výchovou" alebo "to je určite z vašej rodiny" prípadne so sklamaním či sebaobviňovaním neraz utápaným v alkohole a pod. ktoré často môžu spôsobiť nielen narušenie vzťahov medzi rodični a deťmi ale aj rodičmi navzájom. Taktiež medzi prvé myšlienky rodičov homosexuála (ktorým može byť každý z čitateľov/diskutérov tohto blogu) je strach o svoje dieťa, o jeho bezpečnosť, štastie a perspektívu v spoločnosti. Každý rodič je rád, keď jeho dieťa má šancu "byť na poriadku".


Téza 7:
Prvé dva ročníky slovenskej gay pride neboli ničím, čo by mohlo kohoľvek pohoršiť. Gay pride nie je len zhromaždenie a pochod, ale viac ako týždeň najrôznejších sprievodných kultúrnych, umeleckých a športových podujatí vrátane odborných diskusií a okrúhlych stolov.

Časť programu a sprievodných podujatí môžete násť tu:
http://duhovypride.sk/program/#sprievodne-podujatia

Gay pride (niekedy nedobromyseľne prekladaná ako "pýcha" namiesto "hrdosti") je asistovaná najmä z dôvodu bezpečnosti jej účastníkov políciou, ktorá tak bezprostredne môže zadržať alebo iným spôsobom riešiť každého, kto by sa svojim počínaním prehrešil  proti trestnému alebo priestupkovému zákonu. Pokiaľ mi je známe, žiaden účastník takto riešený nebol t.j. obavy, že dôjde k naplneniu nežiadúcich javov kvalifikovaných ako priestupok či trestný čin ako napríklad ohrozenie mravného vývoja mládeže či vyvolania verejného pohoršenia, ohrozenie zdravia či majetku občanov sa ukázali ako neopodstatnené.

Téza 8:
Adopcia detí sa vždy rieši v prvom rade v zmysle sledovania najlepšieho
záujmu adoptovaného dieťaťa. Na adopciu aj keď ju zákon povolí, nie je zo strany žiadateľov právny nárok.

Zbytočne sa téma adopcií v súvislostí s homosexuálmi hyperbolizuje a ideologicky podfarbuje.

Len málo ľudí má o adopciu záujem.
Väčšina adopcií z praxe spadajú do niektorej z týchto dvoch skupín:

(1) adopcia dieťaťa blízkeho príbuzného
Napríklad sa pri páde lietadla či autonehode zabijú biologickí rodičia dieťaťa, a dieťa si adoptuje napríklad sestra či brat  homosexuálnej orientácie niektorého zo zosnulých rodičov.

(2) dieťa životného partnera
Ak si jeden zo životných partnerov rovnakého pohlavia prinesie do partnerstva vlastné dieťa (vdova/vdovec, otec nezmámy, umelé oplodnenie ...), o ktoré sa osobne stará a žije s nimi v spoločnej domácnosti je praktické pri riešení každodennej životnej reality, aby sa aj druhý partner stal rodičom a dieťa si osvojil. Keď tak jeden z partnerov leží v nemocnici alebo je na zahraničnej služobnej ceste druhý z partnerov može dieťa bezproblémov vyzdvihnúť v skôlke, dať súhlas s účasťou na lyžiarskom výcviku či s lekárskym zákrokom alebo otvoriť ako zákonný zástupca dieťatu stavebné sporenie a podobne.

Okrem toho sa môže vyskytnúť aj žiadosť o adopciu z detského domova.
Ide o deti, ktoré sú osirelé, alebo ich vlastní biologickí rodičia opustili, alebo hrubo zanedbávali starostlivosť o ne alebo z iných dôvodov sa o ne nemohli, nechceli alebo nevedeli postarať. Medzi nimi ide aj o deti zdravotne alebo mentálne postihnuté alebo rómskeho pôvodu.
Aj pri tejto adopcii (rovnako ako pri vyššie uvedených 2 typoch) je konanie o osvojení vedené najlepším záujmom dieťaťa bez právneho nároku žiadateľov na adopciu s individuálnym posúdení žiadateľov v zmysle potrieb dieťaťa. Dieťa sa žiadateľmi o adopciu osvojí pri kladnom rozhodnutí, alebo ostane v detskom domove (alebo inom type náhradnej rodičovskej starostlivosti) pri zamietnutí žiadosti.

Možnosť požiadať o adopciu je analogická s právom maturanta - absolventa stredného odborného učilišťa podať si prihlášku na vysokú školu. Nikto mu ale negarantuje, že bude na štúdium prijatý a musí prejsť rovnakým prijímacím procesom ako ostatní prihlásení. Neprijatie nie je ujmou na jeho právach, ak boli iní žiadatelia na prijímačkách úspešnejší a splnil ostatné podmienky prijatia. Ak by sme jednej skupine maturantov odopreli podať prihlášku a druhej povolili, to už by ujmou na právach bolo. 

Téza 9:
Dnes mnoho homosexuálov, ktorí či už žijú bez partnera, v manželstve s
partnerom opačneho pohlavia, alebo v životnom partnerstve s partnerom rovnakého pohlavia, sú rodičmi a vychovávajú svoje deti.

Viac sa o tejto problematike možno dočítať v slovenskom jazyku napríklad vdiplomovej práci na ktorú dávam link:
http://www.altera.sk/storage/Jojart_FFUK_Diplomka.pdf


Ak ste sa dočítali až sem gratulujem; ďakujem za vypočutie, a želám život v láske a rodinnom zázemí s niekým, koho milujete a kto miluje vás.

Všetkým účastníkom gay pride či homosexuálnej alebo heterosexuálnej orientácie želám príjemný sobotňajší zážitok z jej 3.ročníka a skladám veľkú vďaku organizátorom za to, že nezištne často na úkor svojho pohodlia prispeli k tomu, že aj jej tretí ročník sa na Slovensku opäť uskutoční.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S Dankom vraj poslanci SNS nehovorili, koaličná rada bude v piatok

Predseda SNS vraj esemeskou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády tak skoro neprídu.

DOMOV

Soták nie je jediným podnikateľom, ktorý zachraňoval politikov

Veľkopodnikateľ sa k situácii v školstve už vyjadrovať nechce.

KOMENTÁRE

Spotený Plavčan, Kysučan v maskáčoch. To je výsmech

Pričasto sa na úvod diskusie dozvieme, že niekto ráčkuje.


Už ste čítali?